Våra tjänster

Våra tjänster

Vi sköter och förbättrar utemiljöer hos bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Stockholm.

Det är viktigt för oss att våra tjänster följer våra kärnvärden:

  • Hög service – vi anpassar oss efter kundens behov
  • Jämn kvalitet – vi levererar det vi lovar
  • God kommunikation – vi finns tillgängliga för våra kunder

Skötsel

Två Smålänningars huvudsakliga verksamhet är skötsel av utemiljöer. Vi levererar skötsel enligt upprättad skötselplan vilken är anpassad efter våra kunders behov och önskemål. I första hand ska anläggningens funktioner upprätthållas men vår ambition är alltid att förbättra och effektivisera underhållet av våra kunders utemiljöer.

Vi utför allt från storskalig skötsel av större bostadsbestånd och parkytor till mindre innergårdar och kommersiella fastigheter.

 

Förbättringsarbeten

Förbättringsarbeten ser vi som en självklar del av vår verksamhet. Vår personal har bred kompetens så att vi ska kunna ge en komplett service till våra kunder. Exempel på de arbeten vi erbjuder:

  • Beskärning: föryngringar, slyröjning, underhållsbeskärning, underhållsplaner
  • Träd: trädvårdsplaner, beskärningar, fällningar, arboristtjänster, stubbfräsning
  • Anläggning: plattytor, murar, staket, gräsmattor
  • Snickeriarbeten: cykelhus, planteringskärl, staket
  • Plantering: nyplantering, komplettering, annueller
  • Bevattning: etableringsskötsel, bil med bevattningstank
  • Rådgivning: ritningar, förslag

Snöröjning och vinterunderhåll

Maskinröjning, handskottning och halkbekämpning dygnet runt. Julgranar och ljusslingor.